Stempelsegl og voks

Har du brukt stempelsegl og voks før?

Et innlegg jeg har skrevet for Global hobby & kunst AS. Originalinnlegget finner du her.

traditional-sealing-wax-3-colours-2

Det fins voks i mange forskjellige farger, og voksen smeltes ved hjelp av varme. Enten brukes en voksstang med veke, som tennes på – eller så brukes voksstang sammen med en voksvarmepistol.

stempelsegl-1

Etter at ønsket mengde voks er blitt smeltet der du ønsker det, venter du noen sekunder før seglet presses ned. Når seglet er presset ned, holdes det der til du ser at voksen rundt har begynt å stivne. Så vipper du forsiktig seglet av.

stempelsegl-3 stempelsegl-4